PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Renata Kasperska

Dyscypliny naukowe:
inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 414

Telefon: 683284750

Adres E-mail:

Strona www: rkasperska.of.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: