PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Ryszard Matysiak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 122

Telefon: 3284734

Adres E-mail:

Uwagi: Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: