PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Maria Paszkowicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 115

Telefon: 683280000

Strona www: m.paszkowicz@iim.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: