PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Leszek Jerzak

Dyscypliny naukowe:
nauki biologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5332-279X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Ochrony Przyrody

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 514

Telefon: 683287872

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Nauk Biologicznych
Dyrektor Instytutu
Katedra Ochrony Przyrody Kierownik Katedry