PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Ochrony Przyrody

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Leszek Jerzak
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Włodzimierz Alawdin
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!