PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Ewa Nowacka-Chiari

Dyscypliny naukowe:
nauki o kulturze fizycznej; udział: 100%, oświadczenie N: Nie

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk