PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Agnieszka Łazar

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 236

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Kulińska
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Rusycystyki Kierownik Zakładu