PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Maria Walkowiak

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Dział ds. Inwentaryzacji

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 7

Telefon: 683283288

Telefon: 683282656

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: