PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marta Kurkiewicz

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Dział Inwestycji / Sekcja Przygotowań i Rozliczeń Robót

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Szafrana 21 Zielona Góra

Pokój: 1

Telefon: 683282436

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: