PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Aleksandra Konopska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Płac

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 401 R

Telefon: 517882068

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: