PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Płac

Adres:
Budynek Administracyjny "Rektorat"
Licealna 9 Zielona Góra
65-417 Zielona Góra

Adres E-mail:

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Anna Jaśniewicz-Wolniak
Zastępca Kierownika mgr Barbara Wójcik
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!