PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Marta Więckowska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Zarządzania Nieruchomościami / Stanowisko ds. likwidacji wyposażenia i środków trwałych nie będących aparaturą naukową

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 6

Telefon: 683282370

Telefon: 789441542

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: