PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Stanisław Leśniewski

Dyscypliny naukowe:
sztuki muzyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Muzyki / Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19 Zielona Góra

Pokój: 000

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: