PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Monika Mazur

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu / Sekretariat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Pokój: 108

Telefon: 683283105

Telefon: 789442014

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: