PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Magdalena Jurewicz-Nowak

ORCID: 0000-0003-0546-5846

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 13

Telefon: 683283178

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: