PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Olga Kożuch

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Administracyjno-Ekonomiczny

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 304

Telefon: 683282433

Uwagi: o.kozuch@adm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: