PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Maria Krawczyk

Stanowisko: Dyrektor

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zamówień Publicznych

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 103

Telefon: 504132524

Telefon: 789441814

Adres E-mail:

Strona www: http://www.adm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: