PERS - System Informacji o Pracownikach

Aldona Szudra-Szatkowska

Stanowisko: Główny specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Jakości Kształcenia / Sekretariat Prorektora ds. Jakości Kształcenia

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 115

Telefon: 789442047

Telefon: 683283170

Fax: 683283212

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: