PERS - System Informacji o Pracownikach

Kancelaria Ogólna

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Konrad Majewski
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!