PERS - System Informacji o Pracownikach

Jolanta Espenschid

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Zastępca Kwestora / Samodzielne Stanowisko ds. Windykacji

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 309

Telefon: 683282719

Fax: 683282675

Adres E-mail:

Strona www: http://www.adm.uz.zgora.pl/CC0101

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: