PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Karolina Jarzyńska

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Administracyjno-Ekonomiczny

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 303

Telefon: 683282254

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: