PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Iwona Frąckowiak

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Obsługi Domów Studenckich i Ośrodków Szkoleniowo-Wypoczynkowych

Pokój: 66-200 Łagów, ul. Szkolna 1

Telefon: 603717164

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: