PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Paulina Zając

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zamówień Publicznych / Sekcja ds. Dostaw

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 101

Telefon: 501012368

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: