PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Piotr Małczyński

Dyscypliny naukowe:
nauki o polityce i administracji; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki o kulturze i religii; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Katedra Historii Najnowszej i Myśli Politycznej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 145

Telefon: 683284774

Adres E-mail:

Uwagi: null

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk