PERS - System Informacji o Pracownikach

Jerzy Kaczmarek

Stanowisko: Specjalista inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 1A

Telefon: 683282572

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: