PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Anna Nenycz

Stanowisko: Inspektor ds. ochrony ppoż

Jednostka: Kanclerz / Dział BHP

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Specjalista ds BHP

Jednostka: Kanclerz / Dział BHP

Adres: C-01 - Dom Studenta nr 1 "Rzepicha", Podgórna 50b, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 17

Telefon: 789441844

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: