PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Norbert Slenzok

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk