PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Dominika Kubiak

Stanowisko: Laborant

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 6

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: