PERS - System Informacji o Pracownikach

Maryna Garipova

Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Centrum Symulacji Medycznej

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: