PERS - System Informacji o Pracownikach

Waldemar Serylak

Stanowisko: Starszy technik

Jednostka: Instytut Budownictwa / Laboratorium Instytutu Budownictwa

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 319

Telefon: 683282388

Telefon: 789441557

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral