PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Katarzyna Trębicka

Stanowisko: Referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Zarządzania Nieruchomościami

Telefon: 789441981

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: