PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Elżbieta Turska

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
nauki o komunikacji społecznej i mediach; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-8236-7206

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 401 a

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: