PERS - System Informacji o Pracownikach

Bożena Kadzewicz

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Dział ds. Inwentaryzacji

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65 Zielona Góra

Pokój: 8

Telefon: 683282656

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: