PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Mariusz Więckowski

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Kanclerz / Dział Zaopatrzenia

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Z. Szafrana 21, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 109

Telefon: 601902296

Adres E-mail:

Strona www: www.dz.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: