PERS - System Informacji o Pracownikach

Witold Piskorski

Stanowisko: Konserwator

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Obsługi Uczelni / Sekcja Obsługi Technicznej Campusu A

Adres: C-01 - Dom Studenta nr 1 "Rzepicha", Podgórna 50b, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 08

Telefon: 683282288

Telefon: 789441474

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: