PERS - System Informacji o Pracownikach

Piotr Sieradzan

Stanowisko: Konserwator

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Obsługi Uczelni / Sekcja Obsługi Technicznej Campusu A

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 137

Telefon: 683283005

Telefon: 789441983

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: