PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Obsługi Uczelni

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Ewelina Furtak
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!