PERS - System Informacji o Pracownikach

Andrzej Bobrowski

Stanowisko: Kierowca

Jednostka: Kanclerz / Dział Zaopatrzenia / Sekcja Transportu

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: