PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Dariusz Królik

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 245

Telefon: 2514

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: