PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

Dyscypliny naukowe:
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-3224-0255

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 108

Telefon: 683282252

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.wez.uz.zgora.pl

Uwagi: Prorektor ds. Jakości Kształcenia

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik
Pełnione funkcje: