PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Wiesław Danielak

Dyscypliny naukowe:
nauki o zarządzaniu i jakości; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7319-6847

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 134, 14

Telefon: 797977236

Adres E-mail:

Uwagi: Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dyrektor Instytutu