PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Iwona Piątkowiak

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej / Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: pok. 1

Telefon: 683283146

Adres E-mail:

Strona www: www.ifg.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: