PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 1

Telefon: 683283146
Adres E-mail:

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Iwona Piątkowiak
Brak studentów studiów doktoranckich!