PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Sylwia Kondej

Dyscypliny naukowe:
nauki fizyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-4942-005X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Fizyki / Zakład Metod Matematycznych Fizyki

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 405

Telefon: 789441937

Adres E-mail:

Strona www: www.if.uz.zgora.pl/~skondej

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Metod Matematycznych Fizyki Kierownik Zakładu