PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Piotr Szurek

Dyscypliny naukowe:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Grafiki - Wklęsłodruk i Wypukłodruk

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a, 65-517, Zielona Góra

Pokój: 03;05

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Katedra Projektowo-Artystyczna Kierownik Katedry