PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Oleksandr Barkalov

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-4941-3979

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 311

Telefon: 683282693

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska