PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk

Dyscypliny naukowe:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2232-9838

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska / Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów

Adres: A-12 - Hala Laboratoryjna IIŚ, prof. Z. Szafrana 15, 65-516, Zielona Góra

Pokój: pok.127

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Inżynierii Środowiska
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia