PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Roman Kielec

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką / Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 303

Telefon: 683282301

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Mechaniki i Projektowania Maszyn

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 303

Telefon: 683282301

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: local menadżer

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką / Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 303

Telefon: 683282301

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: