PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Imię i nazwisko
dr inż. Krzysztof Adamczuk
mgr inż. Mirosław Adamczyk
dr inż. Remigiusz Aksentowicz
dr inż. Wojciech Babirecki
dr inż. Paweł Bachman
dr inż. Tomasz Belica
dr inż. Marcin Chciuk
dr inż. Joanna Cyganiuk
mgr Karol Dąbrowski
dr inż. Daniel Dębowski
prof. dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz
dr Grzegorz Dudarski
dr inż. Jarosław Falicki
prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
dr inż. Piotr Gawłowicz
dr inż. Jarosław Gniazdowski
dr inż. Julian Jakubowski
mgr inż. Robert Janowski
dr hab. inż. Mariusz Jenek
dr inż. Paweł Jurczak
dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska
dr inż. Renata Kasperska
dr inż. Roman Kielec
dr hab. inż. Sławomir Kłos
prof. dr hab. inż. Edward Kowal
dr inż. Dariusz Królik
dr hab. inż. Piotr Kuryło
dr inż. Andrzej Lasota
dr inż. Kamil Leksycki
dr inż. Albert Lewandowski
dr inż. Albert Lewandowski
mgr Hanna Łosyk
dr inż. Marek Malinowski
dr hab. inż. Radosław Maruda
dr hab. Ryszard Matysiak
dr inż. Dariusz Michalski
dr inż. Mariusz Michalski
prof. dr hab. Taras Nahirnyy
dr inż. Grzegorz Pająk
dr inż. Iwona Pająk
dr hab. inż. Władysław Papacz
dr Maria Paszkowicz
dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
mgr inż. Alicja Romankiewicz
dr inż. Remigiusz Romankiewicz
dr inż. Marek Rybakowski
dr inż. Marek Sałamaj
dr hab. inż. Michał Sąsiadek
dr inż. Paweł Schlafka
inż. Bartosz Siwczyk
dr Katarzyna Skrzypek
mgr inż. Natalia Szczotkarz
dr inż. Małgorzata Śliwa
dr inż. Edward Tertel
dr inż. Janusz Walkowiak
mgr inż. Zdzisław Wałęga
mgr inż. Zbigniew Węgrzyn