PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Aleksandra Urban-Podolan

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 5 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Religioznaâ leksika kak otraženie hristianskogo mirovozzreniâ geroev povesti Valentina Rasputina "Proščanie s Materoj" i ee pol'skogo perevoda 2018, Joanna Gorzelana, Aleksandra Urban-Podolan, W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018 / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, s. 147--163, ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20618] [data modyf. 18-12-2018 10:19]
2. Biblejskie frazeologizmy so značenem smert' v proze Valentina Rasputina 2017, Aleksandra Urban-Podolan, W: Revitalizace hodnot: umění a literatura III, 2017 / ed. Josef Dohnal, Brno: Ústav slavistiky FF MU, s. 273--280, ISBN: 9788026313052
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19239] [data modyf. 31-07-2017 11:43]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Istreblenie živogo kak zerkalo čelovečeskoj duši (na materiale proizvedenii Valentina Rasputina) 2019, Aleksandra Urban-Podolan, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies: Tanatos, nr 5, 255--273, ISSN: 2451-3849, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Valentine Rasputin, Walentin Rasputin, animal psychology, animal slaughter, anthropomorphism, antropomorfizm, degradacja osobowości, hunting, personality degradation, polowanie, zoopsychologia, śmierć zwierzęcia
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.21
[AWCZ-24791] [data modyf. 10-01-2020 11:02]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki Scripta Humana: Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego 2019, / (Red.) Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, Tom 11, s. 171.- ISSN: 2657--5906.- ISBN: 9788378423584
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5840] [data modyf. 11-09-2019 10:55]
2. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1 2018, / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 316.- ISBN: 9788378423348
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5779] [data modyf. 18-12-2018 09:59]